ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 17/01/2557
ปรับปรุงเวบเมื่อ 16/01/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 294


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (294)
 เครื่องวิเคราะห์รถยนต์
 ลิฟท์ยกรถ
 เครื่องถอดยาง
 เครื่องตั้งศูนย์ล้อ
 เครื่องถ่วงล้อ
 เครื่องเจียรจานเบรค
 เครื่องเติมลมอัตโนมัติ,เครื่องเติมลมไนโตรเจน
 ห้องพ่นสี,ห้องอบสี
 โคมอินฟราเรด,แผงอบอินฟาเรด
 แท่นดึงตัวถังรถยนต์
 เครื่องเชื่อมกระตุกตัวถัง
 ถังรองถ่ายน้ำมันเครื่อง,ถังอัดจารบี
 แม่แรง,เครนยกเครื่อง,แม่แรงยกเกียร์,แท่นถอดสปริง
 แท่นอัดไฮดรอลิค
 เตาปะยาง
 เครื่องล้างหัวฉีดเบนซิน
 ปั๊มลมไอวาต้า IWATA
 ปั๊มลมฟูเช็ง FUSHENG
 ปั๊มลมพูม่า PUMA
 ปั๊มลมสวอน SWAN
 ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI
 ชุดกรองลมปรับแรงดัน,ออโต้เดรน
 เครื่องมือลม,บล็อกลม
 สายยางโตโยกซ์ TOYOX
 อุปกรณ์คาร์แคร์
 ข้อต่อสวมเร็ว
 สายลม,ปืนลม,สายลมสปริง,สายลมทนแรงดัน
 ถังพักลม Air Tank
 ตู้เครื่องมือช่าง
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจบทความ
หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟใหม่,มิเตอร์ชั่วคราว,เพิ่มขนาด,โอนเปลี่ยนชื่อ (อ่าน 64123/ตอบ 4)

หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟใหม่,มิเตอร์ชั่วคราว,เพิ่มขนาด,โอนเปลี่ยนชื่อ

หลักฐาน

1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า

2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.  สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)

5.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)

การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ (กรณีเช่าบ้าน)

หลักฐาน

1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า

2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.  สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)

5.  สำเนาสัญญาเช่าบ้าน พร้อมติดอากรแสตมป์

6.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า

7.  สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

8.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)

การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ (กรณีมอบอำนาจ)

หลักฐาน

1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า

2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.  สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)

5. ใบมอบอำนาจ

6.  สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้รับมอบอำนาจ

7.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

8.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)

การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ (กรณีผ่านที่ผู้อื่น)

หลักฐาน

1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า

2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.  สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)

5.  ใบยินยอมผ่านที่

6.  สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน (ผู้ยินยอม)

7.  สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ยินยอม)

8.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)

 

การขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว (ใช้ในการก่อสร้าง,ปรับปรุงบ้าน)

หลักฐาน

1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.  สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ถ่ายใบคำขอมาแทน)

4. โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้ไฟ

5.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้ขอไม่มาดำเนินการ)

6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

  หมายเหตุ  การขอมิเตอร์ชั่วคราวต้องเตรียมสายไฟฟ้าและคัทเอ้าท์หรือเบรกเกอร์ตามขนาดมิเตอร์มาในวันชำระเงินด้วย

 

การขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า

หลักฐาน

1.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนสุดท้าย

2.  สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ทำการเพิ่มขนาด

3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบ้าน

4.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของ

5.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของบ้านไม่มาดำเนินการ)

6.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

7.  สัญญาซื้อขาย (กรณีเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)

 

การขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า

หลักฐาน

1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั้งการใช้มิเตอร์ไฟฟ้า

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอน อย่างละ 1 ฉบับ

3.  สำเนาสัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)

4.  สำเนาสัญญาเช่า (กรณีเช่าบ้าน) และสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า

5.  สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีผู้ใช้ไฟเสียชีวิต) และสำเนาใบจัดการมรดก

6.  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

7.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้โอนไม่มาดำเนินการ)

8.  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

9.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนสุดท้ายหรือเดือนไหนก็ได้

10. เงินค่าประกันตามขนาดมิเตอร์

* ถ้าต้องการใช้ไฟที่มีขนาดมากกว่า 30(100) แอมป์ 3 เฟส 4 สาย ต้องขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า *

สำหรับมีการขยายเขตเพิ่ม ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตแรงต่ำ
 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยขนาดเมิเตอร์ไม่เกิน 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย  *ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร*

 

คลิ๊กขั้นตอนการขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง 

หรือสามารถดาว์นโหลด หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฉบับย่อได้ ที่นี่

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการร้องขอได้  ที่นี่

สำหรับผู้ใช้ไฟ ไม่ได้ติดต่อด้วยตนเองสามารถดาว์นโหลดหนังสือมอบอำนาจ ได้ที่นี่ หนังสือมอบอำนาจ (4923)


Credit : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย
ความคิดเห็นที่ 0
รบกวนช่วยตอบคำถามให้หน่อยครับ อาคารพาณิชย์สำหรับเช่า มีการติดตั้งหม้อมิเตอร์ขนาด 15 A 1 เฟส อยู่แล้ว แต่ผู้มาเช่าต้องการขยายเป็นหม้อ 15 A 3 เฟส ผู้เช่าได้ไปติดต่อกับการไฟฟ้าแล้ว ค่าใช้จ่ายในการขยาย ผู้เช่าเป็นผู้ออกเอง เมื่อผู้เช่าหมดสัญญาเช่า หรอเลิกกิจการ หม้อมิเตอร์ยังติดกับตัวอาคาร การจะขอลดขนาดลง เจ้าของอาคารจะขอลดเป็นขนาด 15 A 1 เฟสเท่าเดิมได้หรอไม่ครับ เงินส่วนต่างจะได้คืนไหมครับ
เจ้าของอาคารพาณิชย์ email
(16/02/2559 08:00:52) IP. 58.8.95.xxx
ความคิดเห็นที่ 1
แล้วทำไมขยายเขตการไฟฟ้าบอกต้นละ15000อย่างเดียวเลยไม่มีตัวเลือกเลยแย่
pattranit email
(14/07/2559 15:37:32) IP. 180.183.157.xxx
ความคิดเห็นที่ 2
แล้วค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จล่ะเราจำเป็นต้องจ่ายรึป่าว
จรณ์ นนทะคำจันทร์ email
(01/09/2559 19:01:57) IP. 223.24.51.xxx
ความคิดเห็นที่ 3
กรณี เป็นงายก่อสร้างของราชการ โฉนดไม่มี ต้องทำอย่างไรครับ
ปรีชา บริณายกานนท์ email
(15/10/2559 15:26:18) IP. 171.99.45.xxx
Total: 4:               
 
    
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
Fun & Emotion Icon Click here for more.
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้อง
 

สินค้า/บริการ แนะนํา...
แท่นเจียรจานเบรค ST-9350
ปกติ 200,000.00 บ.
พิเศษ 170,000.00 บ.
ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 3 แรงม้า รุ่น VA80-245
ปกติ 45,000.00 บ.
พิเศษ 40,500.00 บ.
โคมไฟอินฟราเรด : FY-3W (แบบอิเลคทรอนิกส์)
ปกติ 33,000.00 บ.
พิเศษ 28,050.00 บ.
ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-23 /380 Volt (3 แรงม้า ถัง 165 ลิตร)
ปกติ 54,000.00 บ.
พิเศษ 35,000.00 บ.
เครื่องถอดยาง ST รุ่น SX-660
ปกติ 65,000.00 บ.
พิเศษ 60,000.00 บ.
ลิฟท์กรรไกรแบบฝังพื้น ST STRONG รุ่น ST-230
ปกติ 150,000.00 บ.
พิเศษ 120,000.00 บ.
เครื่องถ่วงล้อรถยนต์ ALTRA : CB953B
ปกติ 55,000.00 บ.
พิเศษ 44,000.00 บ.
 

บริการของร้านค้า
เกี่ยวกับเรา


© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.